• ارائه دهنده پیشرفته ترین تجهیزات پزشکی و قلبی در کشور
  • ارائه پشتیبانی و خدمات به بیش از 300 مرکز پزشکی و درمانی در کشور
  • ارائه خدمات متفاوت در جهت ارتقاء سطح درمانی کشور
  • هم پیمان برای سلامتی قلب One World, One Home, One Heart
0