• ارائه دهنده پیشرفته ترین تجهیزات پزشکی و قلبی و تصویر برداری در کشور
    ارائه دهنده پیشرفته ترین تجهیزات پزشکی و قلبی و تصویر برداری در کشور
  • ارائه پشتیبانی و خدمات به بیش از 350 مرکز پزشکی و درمانی در کشور
    ارائه پشتیبانی و خدمات به بیش از 350 مرکز پزشکی و درمانی در کشور
  • ارائه خدمات متفاوت در جهت ارتقاء سطح درمانی کشور
  • هم پیمان برای سلامتی قلب One World, One Home, One Heart
  • چگونه در برابر ویروس کرونا از خود و دیگران مراقبت نماییم لطفا بر روی عکس کلیک نمایید
    چگونه در برابر ویروس کرونا از خود و دیگران مراقبت نماییم لطفا بر روی عکس کلیک نمایید