• قدردان پرستاران و کادر درمانی کشورمان در مقابله با بیماری COVID19 هستیم
  قدردان پرستاران و کادر درمانی کشورمان در مقابله با بیماری COVID19 هستیم
 • ارائه دهنده پیشرفته ترین تجهیزات پزشکی و قلبی و تصویر برداری در کشور
 • ارائه پشتیبانی و خدمات به بیش از 350 مرکز پزشکی و درمانی در کشور
  ارائه پشتیبانی و خدمات به بیش از 350 مرکز پزشکی و درمانی در کشور
 • ارائه خدمات متفاوت در جهت ارتقاء سطح درمانی کشور
 • هم پیمان برای سلامتی قلب One World, One Home, One Heart
 • چگونه در برابر ویروس کرونا از خود و دیگران مراقبت نماییم لطفا بر روی عکس کلیک نمایید
  چگونه در برابر ویروس کرونا از خود و دیگران مراقبت نماییم لطفا بر روی عکس کلیک نمایید
0