سونوگرافی

 

شرکت دانش پژوه بشیر نماینده انحصاری کمپانی ControMed استرالیادر ایران و امارات ارائه دهنده دستگاههای سونوگرافی پرتابل