شرکت دانش پژوه بشیر

نماینده انحصاری کمپانی ControMed استرالیادر ایران و امارات ارائه دهنده دستگاههای اکوکاردیوگرافی پرتابل

Ultrasound

CM5 is ControMed’s new generation portable color doppler ultrasound, based on advanced PC platform, integrated with new clinical ultrasonography solutions, superior image, comprehensive functions, easy-carrying and specific U shape design, which offers a new choice for ultrasound clinical application

Advanced Imaging Technologies:

Phase-inversion harmonic imaging+frequency compound imaging Ensure excellent penetration and more delicate 2D image

Spatial compound imaging

Combining images from multi-angle to reduce artifact and improve image quality Compounding images from multiple scanned angles to reduce artifact and improve image quality

Speckle reduction technology

Reduce speckle noise and improve image quality

Multiple imaging modes

B/C/PW/CW/BCD triplex imaging, Wide-angle Steer scanning imaging, Panoramic imaging, Trapezoid imaging (linear probe only), Anatomical M mode, Color M mode, Tissue doppler imaging (TDI), 3D/4Dimaging

Color Doppler enhancement technology

Effectively suppress color doppler flashing noise and improve the color flow resolution and sensitivity

Multi-Beam Formation technology Increases time resolution and frame rate

Auto measurement of intima-media thickness (IMT) Easy operation improves work efficiency

One key Image Optimization

Automatically adjust imaging parameters to optimaze the image with one key