شرکت دانش پژوه بشیر

همایش ها و کنگره ها

رویدادها

نمایشگاه بین المللی ایران مد

محل برگزاری مرکز نمایشگاهی شهر آفتاب تهران.

 کنگره سراسری تازه های قلب و عروق

محل برگزاری در هتل المپیک تهران.

کنگره مشترک قلب ایران

محل برگزاری در سالن همایش های بیمارستان قلب رجایی.