اخبار

رویدادها

-نمایشگاه بین المللی ایران هلث

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

 کنگره سراسری تازه های قلب و عروق

سالن همایش های بین الملی برج میلاد

-کنگره رادیولوژی اروپا 

(March 1–5 (Wednesday to Sunday