شرکت دانش پژوه بشیر

شرکت دانش پژوه بشیر در سال (1374 خورشیدی – 1995میلادی ) در زمینه تجهیزات پزشکی، و فنی مهندسی تاسیس گردید این شرکت با به‌ کارگیری استانداردهای جهانی و تهیه و ارائه از بهترین برندهای تجهیزات پزشکی دنیا می‌کوشد تا در جهت ارتقا سطح درمانی کشور گام های ارزشمندی بردارد٬ در طی این سال‌ها، شرکت دانش پژوه توجه بیشتری به افزایش سرعت ارائه‌ خدمات و کیفیت محصولات خود داشته و تجربه‌ ما در زمینه‌‌ی  تجهیزات پزشکی مسیر پیشرفت‌مان را هموار کرده است.

شرکت دانش پژوه در سال (1382خورشیدی – 2003میلادی ) شعبه دیگر خود را در زمینه تجهیزات پزشکی ، و فنی مهندسی در کشور امارات تاسیس کرد.