شرکت دانش پژوه بشیر

نماینده انحصاری کمپانی های BMS امریکا و CONTROMED استرالیا در ایران و امارات ارائه دهنده دستگاههای تست ورزش ( Wire & Wireless )

PC ECG STRESS TEST

ECG Stress Testing in Clinical Trials

The value of ECG stress testing (ETT) in clinical trials lies in its ability to detect and assess the degree of coronary disease indentifying possible cardiovascular risk and evaluating treatment response. Patients with coronary artery blockage may produce normal ECGs at rest; however, when the heart is exposed to exercise, significant disease symptoms such as chest discomfort or shortness of breath can be revealed as characteristic abnormalities on the ECG recording. The ECG complex most representative of coronary artery disease is ST segment depression, an indicator of low blood flow to the heart muscle.

ECG Stress Testing Clinical Trial Benefits

Expert Analysis

  • Qualified cardiac services technician reviews findings
  • Various site training options

Equipment Advantages

  • Standardized laptop and software
  • Software compatible with over 15 treadmills
  • Pre-programmed exercise protocols available
  • Anti-left lock

Transmission

  • Site test data transmitted for validation and certification
  • 24/7 service and technical support

BioMedical System (BMS)