شرکت دانش پژوه بشیر

کابل مانیتورينگ CCU , ICU

دسته بندی

بدون دیدگاه

Cable For Patient Monitor MEK

85,000,000 ریال

توضیحات

کابل مانیتور CCU , ICU

کمپانی MEK کره قابل استفاده در مانیتورینگ MP1000NT

3 لید