تجهیزات پزشکی ورزشی

 SMART CORE (GRID Foam Roller)

SMART- CORE از روندی منسجم, مهار شده و تمريناتی قدرتی جهت رسيدگی به نوار عضلانی , خطوط عضلانی و الگوهای حرکتی عضلات استفاده می کند تا به کمک آنها يکپارچگی ساختاری را ايجاد کند. اين روش تمرينی نوين عملکرد بيومکانيکی را بهبود بخشيده و همزمان با آن به صورت هدفمند کل بدن را تقويت می کند.

کسيدی فيليپس متخصص بيومکانيک متمرکز بر عملکرد ورزشی و جلوگيری از آسيب ديدگی و ساختار عضلانی که در حرکت کردن بدن نقش دارد می باشد. هدف او شناسايي چالش های بيومکانيکی حرکت و اعمال زندگی روزمره و هماهنگی آنها با ناکارامدی بيومکانيکی که در الگوهای تعريف شده توسط يک ورزش انتخابی از طريق الگوهای بی حرکتی و يا حرکتی مانند نشستن,  راه رفتن و ديدن است. فيليپس باور دارد پرورش دادن عضلات به شيوه ی منسجم به بدن اجازه می دهد تا آزادانه به حرکت بپردازد, بدون هيچ محدوديتی و اين نتيجه ی کاهش تنش و حذف لایه های فيبری در نقاط ناکارامد بدن بوسيله ی TriggerPoint است.

فيليپس با مرکز آموزش المپيک در کانادا و ايالت متحده کار کرده است, او همچنين در طول دوره المپيک در سال2004 , 2015 دستيار شش ورزشکار بوده و با بازيکنان NHL, NFL و MLB کار کرده است.او به تازگی به بعضی از بهترين ورزشکاران سه گانه و دوچرخه سواری برای رسيدن به هدف بهترين بودن در جهان کمک کرده است.

تمرينات TPT و RE-GEN توسط پزشکان, جراحان ارتوپد, درمانگرهای فيزيکی ستون فقرات و ماساژ درمانی در طرح درمان های سنتی, به رسميت شناخته و تاييد شده است. همچنين تنوع و تغيير پذيری آن به مربيان شخصی و مربيان در دوره آموزشی شان کمک کرده است.ورزشکاران و غير ورزشکاران سراسر جهان از کالاهای فيليپس و TPT جهت بهره گيری از مزايای تکنيک های فشرده سازی عضلات تاندون ( MCT ) بوسيله ابزار TPT استفاده کرده و نتايجی که به دست آورده اند گاه باورنکردنی و بسيار کارآمد است.