اخبار

رویدادها

 

-نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

تاریخ برگزاری 26 تا 29 اردیبهشت 1396

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

هجدهمین کنگره سراسری تازه های قلب و عروق

26-23 شهریور ماه 96 ،

سالن همایش های بین الملی برج میلاد

-کنگره رادیولوژی اروپا در سال 2018

(March 1–5 (Wednesday to Sunday